GDPR

Angående Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och Jönköpings Segelflygklubb

Jönköpings Segelflygklubb hanterar personuppgifter för ett antal ändamål.

Alla medlemmar har rätt att få ut ett utdrag av sina personuppgifter ur de register Jönköpings Segelflygklubb använder.

Medlemmar och före detta medlemmar kan efter förfrågan få de personuppgifter som inte längre är nödvändiga för Jönköpings Segelflygklubbs verksamhet raderade ur våra register.

Jönköpings Segelflygklubb använder följande system för hantering personuppgifter för följande ändamål:

-myWebLog för debitering, flygstatistik, medlemsregister och flygplansbokning och dylikt.
-Compact4 för bokföring.
-laget.se för sms-utskick.
-Flygledarlistor för planering av verksamheten.
-Mailhistorik för uppföljning av information till och från domänen jsfk.com.
-fysiska startjournaler för daglig flygverksamhet.
-fysiska loggböcker för flygplanshistorik.
-fysiska flygplanhandlingar för luftvärdighet.
-Excel och textfiler för före detta medlemmar och mail-listor.
-Mötesprotokoll för hantering av beslut.
-Verksamhetsredovisning och verksamhetsplaner för föreningsuppföljning och föreningsutveckling.
-Loggfiler och register över tävlingsresultat.
-IdrottOnline för delgivning av personuppgifter till Svenska Segelflygförbundet.
-Hemsidan jsfk.com för information till medlemmar.
-Medlemstidningen Cumuluren (vilande) för information till medlemmar.
-Eventuella historiska uppgifter utanför styrelsens kännedom.

Mötesprotokoll publiceras på anslagstavlan i klubbstugan och skickas ut till medlemmar periodvis.

Flygledarlistor med namn och telefonnummer publiceras på anslagstavlan i klubbstugan och på hemsidan.

Övriga uppgifter hanteras i lösenordskyddade system på internet, med icke-publika länkar på internet eller lokalt på klubbens- eller klubbmedlemmars datorer.

Jönköpings Segelflygklubb tillhandahåller personuppgifter till Svenska Segelflygförbundet för följande ändamål:

-Adresser för utskick av medlemstidningen Nordic Gliding.
-Personuppgifter för hantering av förbundsavgifter.
-Personuppgifter för alla funktionärer.
-Personuppgifter för deltagare i centrala kurser.
-Personuppgifter för deltagera på möten och seminarier.

I och med delgivande av personuppgifter och medlemskap i klubben ger varje medlem klubben rätt att hantera personuppgifter enligt ovan om ingen annan överenskommelse träffats.

För frågor eller ärenden rörande personuppgiftshantering, kontakta kassören på kassor@jsfk.com.

Styrelsen

2018-05-23

Kommentarer är stängda.