Styrelsen

Ordförande
Ragnar Stener
Ragges@telia.com
ordforande@jsfk.com
0707 – 42 13 90

 

Vice ordförande
Gustav Salminen
gusalm@hotmail.com
0707 – 42 12 90

 

Kassör
Robert Klasson
kassor@jsfk.com
036-14 22 41
0706 – 48 82 36

 

Sekreterare
Ann-Marie Nordman
ann-marie.nordman@jkpglm.se
0735 – 53 13 86

 

Styrelseledamot
Peter Lindvall
jpe.lindvall@gmail.com
0703 – 22 11 05

 

Styrelsesuppleant
Niclas Bengtsson
niclas520@yahoo.com

 

Styrelsesuppleant
Arvid Lilliesköld

Kommentarer är stängda.