Efter utbildningen

Inflygning

Efter genomförd grundutbildningen kan man lära sig att flyga klubbens övriga segelflygplan. Under inflygning lär man sig flygplanstypens egenskaper och konstruktion som man behöver veta för att flyga den samt hantera den marken. Den praktiska delen av inflygningen består oftast av 3 starter med en sammanlagd flygtid på minst 1 timme.

Innan piloten erhållit minst 100 flygtimmar genomförs inflygningar under handledning av en lärare.

 

Motorseglare

Klubbens motorseglare är av typen SF25C Falke som är självstartande, vilket medger en större flexibilitet att på egen hand komma upp i luften då ingen övrig flygverksamhet är planerad.

Med motorseglaren kan man också flyga iväg till andra klubbar och flygfält, och därför ingår ytterligare navigering och färdplanering i utbildningen. I utbildningen ingår en hel del handhavande av motorn och hur man beter sig ifall motorn stannar eller inte startar.

 

Sträcka

Det mesta tävlandet inom segelflyg genomförs som sträckflygning, där man tävlar i att flyga långt och snabbt. Vid en sträckflygning flyger man en bana med ett antal brytpunkter som man ska flyga runt så snabbt som möjligt.

Distanserna brukar vara 10-50 mil, beroende på erfarenhet, väder och flygplanstyp. Medelhastigheterna på banorna är i början ofta runt 50 km/t, men med ökande erfarenhet stiger sedan farten till att ofta vara högre än 100 km/t.

 

Avancerad flygning

Avancerad flygning med segelflygplan är en häftig upplevelse!

Avsaknaden av en motor medför möjligheter till manövrer med höga belastningar och långa ryggflygningar, som annars bara är förbehållet speciella konstflygningsflygplan.

Tävlingar i avancerad flygning genomförs med domare som bedömer bland annat precision och svårighet på ett genomfört program.

Utbildningen i avancerad flygning genomförs i 2 steg. Det enda kravet är giltigt certifikat och 50 timmar flygtid före första steget, och 100 timmar före det andra.

I det första steget får man lära sig manövrer med positiv belastning såsom gungor, brant stigande sväng, looping, hjulning och spinn.

I andra steget får man lära sig flyga med negativa belastningar såsom inverterad flygning, roll och kombinationer av olika manövrer.

 

 

Kommentarer är stängda.