Introduktion

Jönköpings Segelflygklubb har både lärare och flygplan för utbildning till certifikat, avancerad flygning, sträckflygning och motorseglare.

Du är alltid varmt välkommen att besöka oss för en provlektion för att se om det är något för dig! En provlektion kostar 600kr och kan tillgodoräknas i en framtida certifikatsutbildning.

Grundutbildning till certifikat

För att få påbörja grundutbildningen ska eleven fylla 15 år (eller mer) det år som utbildningen påbörjas.

Före första flygning ensam (EK) ska eleven ansökt och erhållit ett elevtillstånd från Transportstyrelsen. För att erhålla elevtillstånd ingår bland annat en läkarundersökning. Man kan börja flyga utan elevtillstånd, men vid första ensamflygningen är elevtillståndet ett krav.

Elev kan erhålla segelflygcertifikat då 16 års ålder har uppnåtts.

Grundutbildningen består i huvudsak av två delar; den teoretiska delen samt den praktiska delen med flygning. Det är möjligt att flyga först och göra teorin efteråt, men oftast underlättar det att kunna det teoretiska först.

Teori

I certifikatutbildningen ingår en del teori. Vid tillräckligt antal deltagare (3 eller fler) arrangerar klubben en teorikurs under vintern med lektioner på helgerna. Det går dock bra att både läsa själv eller få stöttning under resten av året.

Den teoretiska utbildningen består av delmomenten flyglära, aerodynamik, meteorologi, navigation, flygmedicin, flygmaterielunderhåll, organisation och radiokommunikation. Samtliga delar omfattas av skriftligt prov. Utbildningen på radiokommunikation leder till radiobehörighet, som är ett krav för att få segelflygcertifikat.

Praktisk utbildning

Till en början lär du dig att flyga på rak-kurs, svänga, samt att orientera dig i luften. Efterhand som du lär dig mer om hur flygplanet fungerar får du sköta alltmer av flygningen, såsom bogsering och landning. I början på utbildningen flyger du ca 15 minuter per start och kommer sedan att öka då vi tränar termikflygning.

Själva flygutbildningen delas in i tre etapper:

Etapp 1 omfattar 21 DK-övningar samt 3 EK-övningar och utgör grundläggande flygutbildning i 2-sitsiga flygplan där du ska lära dig manövrera flygplanet säkert från start till landning. Etappen avslutas med att du gör 3 EK-flygningar (ensamflygningar) med läraren på marken. Första EK är något man aldrig glömmer. Efter de 3 EK-flygningar har du erövrat ett C-diplom som är en internationell utmärkelse som har levt med segelflyget sedan dess barndom.

Etapp 2 omfattar 9 DK-övningar samt 8 EK-övningar som syftar till att lära dig att utnyttja termiken så att du kan hålla dig uppe i luften.

Etapp 3 omfattar 7 DK-övningar samt 9 EK-övningar där du bland annat får flyga in dig på ett ensitsigt flygplan.

Totalt omfattar utbildningen minst 57 övningar under minst 50 flygningar, varav 20 EK. Flygtidskraven för att erhålla segelflygcertifikat är minst 15 timmar varav minst 5 timmar EK. Den praktiska utbildningen ska fördelas på minst 21 flygdagar.

Med ett certifikat i handen kan man sedan flyga själv och ta med kompisar med klubbens eller eget flygplan.

Kostnad

Kostnaden för ett certifikat varierar och beror bland annat på antal flygningar som görs under utbildningen. Totalt brukar det hamna på ca 20.000kr – 25.000kr.

Intresserad av utbildning eller provlektion

Fyll i Intresseanmälan, alternativt Kontakta oss!

Kommentarer är stängda.